นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 111,736 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดรับสมัครการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง ในวันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 16.30 น.

12 กุมภาพันธ์ 2564 99 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. ทางศูนย์การเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวงได้ทำการปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
2802.jpg151.45 KB   แสดงภาพ
2801.jpg207.68 KB   แสดงภาพ
2800.jpg146.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา