นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 111,662 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

9 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี 

 เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
img310.jpg156.07 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา