นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 111,766 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

4 กุมภาพันธ์ 2564 35 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
img308.jpg236.72 KB   แสดงภาพ
img309.jpg186.26 KB   แสดงภาพ
img307.jpg250.31 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา