นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 111,687 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

4 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
img306.jpg143.99 KB   แสดงภาพ
img305.jpg210.63 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา