นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 111,793 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมืองดนำยานพาหนะมาจอดบริเวณสถานที่รับสมัคร เพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

4 กุมภาพันธ์ 2564 28 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เทศบาลเมืองคลองหลวง ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี และผู้ที่สนับสนุน (กองเชียร์) ผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 งดนำยานพาหนะมาจอดบริเวณสถานที่รับสมัคร เพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดด้านการจราจร ภายในสถานที่รับสมัคร โดยเทศบาลได้ดำเนินการประสานงานที่จอดยานพาหนะไว้ ดังนี้ บริเวณลานจอดรถภายในโรงเรียนคลองสอง / บริเวณลานจอดรถโบตานี และบริเวณตลาดโรงเกลือคลองสอง 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อประสานงานได้ที่  จ่าเอกวิชิต วะนาไชย ผู้ประสานงานจราจร โทร. 081-348-4699

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนที่รับสมัครรับเลือกตั้งลานจอด.jpg168.03 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา