นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 111,755 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค2019 (โควิค-19)

4 กุมภาพันธ์ 2564 30 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
0001.jpg113.50 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา