นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 111,782 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564 29 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf3.62 MB ดาวน์โหลด
ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.jpg206.48 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา