นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 111,711 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ราย

1 กุมภาพันธ์ 2564 29 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 

จำนวน 20 ราย

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
img295.jpg103.00 KB   แสดงภาพ
img296.jpg125.86 KB   แสดงภาพ
img297.jpg131.17 KB   แสดงภาพ
img294.jpg157.70 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา