นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 111,663 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

1 กุมภาพันธ์ 2564 35 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
1010.pdf151.81 KB ดาวน์โหลด
63330.jpg106.19 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา