นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 111,667 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

20 มกราคม 2564 88 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล)

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.dep.go.th/th/

ตั้งแต่ วันที่ 14 ธ.ค. 63 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 64

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
2020-05_61391302048c4e6.jpg191.14 KB   แสดงภาพ
7dba9a22dad2017cbe2b2200354307c8.jpg127.03 KB   แสดงภาพ
130541151_1568135650039167_7778469643279351747_o.jpg211.42 KB   แสดงภาพ
131579662_1568207426698656_7866353518335650146_o.jpg148.29 KB   แสดงภาพ
Capturegg.jpg118.87 KB   แสดงภาพ
คนพิการ.jpg267.71 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา