นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 64,942 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

13 มกราคม 2564 24 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5-1-64.jpg144.58 KB   แสดงภาพ
ขั้นตอนการจัดงาน.jpg111.89 KB   แสดงภาพ
messageImage_1608265391702.jpg90.25 KB   แสดงภาพ
messageImage_1608265400306.jpg76.88 KB   แสดงภาพ
messageImage_1608265408046.jpg85.10 KB   แสดงภาพ
ประกาศมาตารการจัดงานโควิค-19.jpg513.29 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา