นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 64,901 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

12 มกราคม 2564 17 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ที่ดิน


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ที่ดิน.pdf2.38 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา