นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 65,814 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

11 มกราคม 2564 14 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง  ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__2113549.jpg180.13 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา