นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 65,770 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษ (กรณีไม่มีนายจ้าง)

11 มกราคม 2564 11 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 

(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 

ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

(กรณีไม่มีนายจ้าง)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__2113552.jpg447.72 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา