นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 64,919 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษ (กรณีมีนายจ้าง)

11 มกราคม 2564 9 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 

(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 

ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

(กรณีมีนายจ้าง)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__2113550.jpg421.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา