นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 13 คน

เยี่ยมชม 65,786 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)

5 มกราคม 2564 21 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
37031.jpg76.57 KB   แสดงภาพ
37032.jpg68.22 KB   แสดงภาพ
37033.jpg65.76 KB   แสดงภาพ
ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19).pdf409.20 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา