นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 64,907 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือฉบับประชาชน รู้ทัน โควิด19

5 มกราคม 2564 8 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คู่มือฉบับประชาชน รู้ทัน โควิด19

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คู่มือฉบับประชาชน รู้ทัน โควิด19.pdf7.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา