นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 64,923 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย

30 ธันวาคม 2563 4 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 

ครั้งที่ 2 

จำนวน 14 ราย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย.pdf1.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา