นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 65,762 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 กรณีตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร

28 ธันวาคม 2563 13 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 กรณีตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 กรณีตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร.pdf291.73 KB ดาวน์โหลด
สถานการณ์.jpg231.67 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา