นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 65,769 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวคลองหลวง ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย

22 ธันวาคม 2563 29 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ชาวคลองหลวง ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100%

ด้วยความปรารถนาดี และห่วงใยจากใจเรา เทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย.jpg368.42 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา