นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 65,799 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปี 2563

17 ธันวาคม 2563 35 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปี 2563

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หนังสือ ที่ มท 0206.2 ทับ ว 7515.pdf413.07 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปี 2563.pdf354.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา