นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 65,726 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ราย

16 ธันวาคม 2563 19 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 

ครั้งที่ 1 

จำนวน 19 ราย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ราย.pdf1.24 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา