นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 65,810 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

7 ธันวาคม 2563 15 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ http://www.pr.moi.go.th/election2020.htm


เอกสารแนบ 3 ไฟล์
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2 ทับ ว 6993.pdf426.66 KB ดาวน์โหลด
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.pdf3.69 MB ดาวน์โหลด
01electioncenter1.jpg245.71 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา