นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 65,827 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

30 พฤศจิกายน 2563 13 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563.pdf948.77 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา