นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 16,296 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ.

20 พฤศจิกายน 2563 14 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ.

เลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
คู่มือเลือกตั้ง อบจ. 2563.pdf5.94 MB ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ..jpg36.76 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา