นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 18,321 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

18 พฤศจิกายน 2563 6 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง และเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง.pdf1.98 MB ดาวน์โหลด
()1463~1.JPG429.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา