นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 18,115 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 ปี 2563

18 พฤศจิกายน 2563 10 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 ปี 2563

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หนังสือ ที่ มท 0206.2 ทับ ว 6877.pdf416.63 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 ปี 2563.pdf854.16 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา