นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 18,176 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 27 ราย

17 พฤศจิกายน 2563 9 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 63 ครั้งที่ 1

 จำนวน 27 ราย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 27 ราย.pdf1.12 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา