นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 18,129 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 พฤศจิกายน 2563 13 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี 

เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
img237.jpg159.99 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา