นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 16,251 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2563 เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายประกอบด้วย - ร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง - สรุปจำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง

13 พฤศจิกายน 2563 63 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2563

เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายประกอบด้วย

- ร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง

- สรุปจำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
หมู่ที่ 2-7 ตำบลคลองสอง.pdf1.32 MB ดาวน์โหลด
หมู่ที่ 7-8 ตำบลคลองหนึ่ง .pdf928.66 KB ดาวน์โหลด
หมู่ที่ 2-6 และหมู่ 16-17 ตำบลคลองหนึ่ง.pdf3.47 MB ดาวน์โหลด
หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง.pdf1.22 MB ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี 2563.pdf2.45 MB ดาวน์โหลด
img207.jpg68.68 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา