นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 10 คน

เยี่ยมชม 19,831 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว อัตราการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

9 พฤศจิกายน 2563 17 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

จดหมายข่าว อัตราการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
แบบฟอร์มต่าง(ทะเบียนพาณิชย์).pdf972.08 KB ดาวน์โหลด
a3.jpg645.18 KB   แสดงภาพ
จดหมายข่าว64.jpg253.56 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา