นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 167,229 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 พ.ย. 63เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน แชร์  
26 พ.ย. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 ปี 2563 แชร์  
24 พ.ย. 63กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์วันเอดส์โลก “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล) แชร์  
23 พ.ย. 63ชวนคนสูงวัยใจอาสา ทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ แชร์  
23 พ.ย. 63กรมควบคุมโรค เผยกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก แชร์  
20 พ.ย. 63คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ. แชร์  
18 พ.ย. 63แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง แชร์  
18 พ.ย. 63กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
18 พ.ย. 63กรมควบคุมโรค พร้อมรับ COVID-19 ระลอกใหม่ แชร์  
18 พ.ย. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 ปี 2563 แชร์  
17 พ.ย. 63 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 27 ราย แชร์  
16 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
13 พ.ย. 63วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานแห่งชาติ แชร์  
13 พ.ย. 63เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2563 เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายประกอบด้วย - ร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง - สรุปจำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
12 พ.ย. 63จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
12 พ.ย. 63วันนี้ 5 ราย! ศบค.รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม มาจากต่างประเทศทั้งหมด แชร์  
12 พ.ย. 63ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่นี่ แชร์  
12 พ.ย. 63กรมควบคุมโรค แนะช่วงปิดเทอมผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ระวังป่วยโรคมือ เท้า ปาก แชร์  
12 พ.ย. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 ปี 2563 แชร์  
ลำดับ 101-120 | หน้า 6/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา