นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 264 คน

เยี่ยมชม 167,138 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ธ.ค. 63สื่อ 5 ภาษา การเว้นระยะห่างทางสังคม แชร์  
18 ธ.ค. 63กรมควบคุมโรค แนะประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรดูแลเป็นพิเศษ แชร์  
17 ธ.ค. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปี 2563 แชร์  
16 ธ.ค. 63รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ราย แชร์  
14 ธ.ค. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 ปี 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63บทบาทใหม่ หนึ่งในพลังขับเคลื่อน สสส. แชร์  
7 ธ.ค. 63การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แชร์  
6 ธ.ค. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 ปี 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 63 ครั้งที่ 2 จำนวน 29 ราย แชร์  
1 ธ.ค. 63กรมควบคุมโรค แถลงกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 2 คน ใน จ.เชียงราย เผยไทม์ไลน์การเดินทาง มีกลุ่มเสี่ยงสูง 4 คน แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
1 ธ.ค. 63สาธารณสุข ลงพื้นที่สุ่มตรวจตลาดนัด จ.ปทุมธานี หลังมีข่าวพบหมึกบลูริงย่าง แชร์  
30 พ.ย. 63ขอแสดงความเสียใจกับนพ.อัษฎางค์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต ขณะร่วมวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน แชร์  
30 พ.ย. 63หมึกบลูริงพิษอันตรายร้ายแรง เจอเสียบไม้ขายที่ จ.ปทุมธานี . แชร์  
30 พ.ย. 63เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แชร์  
29 พ.ย. 63แพทย์แนะครู ผู้ปกครอง คัดกรองสุขภาพเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียน สกัดโรคมือ เท้า ปาก  แชร์  
27 พ.ย. 63ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่นี่  แชร์  
26 พ.ย. 63กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัดนก ทั้งภาคสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า แชร์  
ลำดับ 81-100 | หน้า 5/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา