นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 167,207 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ปี 2564 แชร์  
12 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แชร์  
11 ม.ค. 64คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) แชร์  
11 ม.ค. 64แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษ (กรณีไม่มีนายจ้าง) แชร์  
11 ม.ค. 64แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษ (กรณีมีนายจ้าง) แชร์  
7 ม.ค. 64หลักเกณฑ์ การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด แชร์  
7 ม.ค. 64"หมอชนะ" แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19 เก็บข้อมูลแค่ GPS และ Bluetooth  แชร์  
7 ม.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ปี 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) แชร์  
5 ม.ค. 64คู่มือฉบับประชาชน รู้ทัน โควิด19 แชร์  
4 ม.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 16 โดยมี 8 มาตรการควบคุมโควิด 19 เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. แชร์  
4 ม.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50 ปี 2563 แชร์  
30 ธ.ค. 63รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ปี 63 ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย แชร์  
29 ธ.ค. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ปี 2563 แชร์  
28 ธ.ค. 63สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 กรณีตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร แชร์  
23 ธ.ค. 63คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโควิด -19 แชร์  
22 ธ.ค. 63ชาวคลองหลวง ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย แชร์  
21 ธ.ค. 63สื่อ 5 ภาษาวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย แชร์  
21 ธ.ค. 63สื่อ 5 ภาษา อยุ่อย่างไรให้ไกลจากโควิด แชร์  
21 ธ.ค. 63สื่อ 5 ภาษา วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า แชร์  
ลำดับ 61-80 | หน้า 4/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา