นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 167,275 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.พ. 64เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ราย แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แชร์  
29 ม.ค. 64www.เราชนะ.com ลงทะเบียนยังไง ง่าย ๆ 6 ขั้นตอน แชร์  
29 ม.ค. 64รวมวิธีแก้ปัญหา ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไม่ได้ ทำยังไง มีคำตอบ แชร์  
28 ม.ค. 64กองควบคุมวัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ??? ใครปลูกกัญชาได้บ้าง ......  แชร์  
28 ม.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64กรมควบคุมโรค เผยจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมในที่สาธารณะ หากสัมผัสแล้วควรรีบล้างมือ เพื่อป้องกันโควิด 19 พร้อมแนะผู้ที่ทำงานนอกบ้านต้องเข้มมาตรการ D-M-H-T-T แชร์  
22 ม.ค. 64กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนที่สัมผัสฝุ่นในช่วงนี้ แนะวิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมตรวจสอบค่าฝุ่นละอองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง แชร์  
20 ม.ค. 64ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แชร์  
19 ม.ค. 64ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 แชร์  
19 ม.ค. 64คู่มือประชาชนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แชร์  
19 ม.ค. 64คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล) แชร์  
19 ม.ค. 64กรมควบคุมโรค แนะ 5 วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19 แชร์  
19 ม.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ปี 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แชร์  
18 ม.ค. 64กรมควบคุมโรค แนะสถานประกอบการ ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น แชร์  
15 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ราย แชร์  
14 ม.ค. 64ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สามชิกสภาเทศฐาลและนายกเทศมนตรี แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID - 19) แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แชร์  
ลำดับ 41-60 | หน้า 3/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา