นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 186,368 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 แชร์  
8 ก.พ. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
24 ม.ค. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
9 ม.ค. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
8 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี แชร์  
8 ม.ค. 62ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ แชร์  
8 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้รับเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แชร์  
8 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้รับเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แชร์  
1 ม.ค. 62ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
29 ก.ย. 60ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
ลำดับ 381-390 | หน้า 20/20 | แสดง 20 จาก 390 รายการ
เปลี่ยนภาษา