นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 167,191 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ก.พ. 64ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 6-13 แชร์  
26 ก.พ. 64ด่วนๆๆๆ ประกาศยกเลิกลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ในวันที่ 27 ก.พ. 2564 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอคลองหลวง แชร์  
25 ก.พ. 64คู่มือประชาชน การเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง  แชร์  
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  แชร์  
24 ก.พ. 64คลิ๊กตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล ได้ที่นี่  แชร์  
24 ก.พ. 64ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด : ตอนที่ 1 -5 แชร์  
24 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ปี 2564 แชร์  
19 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ปี 2564 แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 21 ราย แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง กำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง แชร์  
12 ก.พ. 64ปิดรับสมัครการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง ในวันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 16.30 น. แชร์  
9 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ปี 2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง แชร์  
4 ก.พ. 64ขอความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค2019 (โควิค-19) แชร์  
4 ก.พ. 64 ขอความร่วมมืองดนำยานพาหนะมาจอดบริเวณสถานที่รับสมัคร เพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564  แชร์  
3 ก.พ. 64จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ปี 2564 แชร์  
ลำดับ 21-40 | หน้า 2/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา