นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 167,183 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 มิ.ย. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ปี 2562 วันที่ 7 มิ.ย. 62 แชร์  
7 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
7 มิ.ย. 62คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขอใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
30 พ.ค. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ปี 2562 วันที่ 30 พ.ค. 62 แชร์  
24 พ.ค. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ปี 2562 วันที่ 24 พ.ค. 62 แชร์  
13 พ.ค. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ปี 2562 วันที่ 13 พ.ค. 62 แชร์  
7 พ.ค. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลเมืองคลองหลวง แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 แชร์  
25 เม.ย. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ปี 2562 วันที่ 25 เม.ย. 62 แชร์  
18 เม.ย. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ปี 2562 วันที่ 18 เม.ย. 62 แชร์  
4 เม.ย. 62เรื่องขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 แชร์  
29 มี.ค. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ปี 2562 วันที่ 29 มี.ค. 62 แชร์  
28 มี.ค. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
22 มี.ค. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ปี 2562 วันที่ 22 มี.ค. 62 แชร์  
12 มี.ค. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
12 มี.ค. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
4 มี.ค. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ก.พ. 62ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ปี 2562 วันที่ 13 มี.ค 62 แชร์  
11 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 แชร์  
11 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 แชร์  
8 ก.พ. 62รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 361-380 | หน้า 19/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา