นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 167,259 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคลองหลวง ประกาศรายชื่อผู้เมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 16 ราย  แชร์  
8 เม.ย. 64คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-1) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 แชร์  
8 เม.ย. 64ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 แชร์  
1 เม.ย. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปี 2564 แชร์  
1 เม.ย. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 จำนวน 24 ราย แชร์  
28 มี.ค. 64คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แชร์  
24 มี.ค. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า (พื้นที่ส่วนบุคคล)  แชร์  
24 มี.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2564 แชร์  
19 มี.ค. 64การตรวจเลือทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564  แชร์  
18 มี.ค. 64กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2564 Emergency Medical Response (EMR)  แชร์  
16 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แชร์  
16 มี.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ปี 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64ผู้ประกันตนสนใจเปลี่ยน รพ. รีบยื่นภายใน 31 มี.ค. นี้ เท่านั้น แชร์  
11 มี.ค. 64ประกาศ กฏกระทรวงกำหนดความเร็วรถใหม่ แชร์  
11 มี.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 ปี 2564 แชร์  
10 มี.ค. 64แจ้งกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ลงทะเบียนตามนโยบายโครงการ "เราชนะ"  แชร์  
9 มี.ค. 64ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต แชร์  
8 มี.ค. 64ราชกิจจาฯ ประกาศ ฉบับที่ 5 "ห้ามชุมนุม มั่วสุม" ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 แชร์  
4 มี.ค. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ปี 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/20 | แสดง 20 จาก 388 รายการ
เปลี่ยนภาษา