เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศอำเภอคลองหลวง เรื่องให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

แชร์

ประกาศอำเภอคลองหลวง

เรื่องให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน


              สามารถไปแสดงตน ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง นับตั้งแต่บัดนี้่เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.สูติบัตร (ถ้ามี)
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB