เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน

แชร์

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานชั่วคราว เทศบาลเมืองคลองหลวง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB