เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน

แชร์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อทราบถึงอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานชั่วคราว เทศบาลเมืองคลองหลวง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB