เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (2)

แชร์

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

(2)

4.10 สังคมสงเคราะห์-บริหารทั่วไป
4.11 สังคมสงเคราะห์-สวัสดิการ
4.12 เคหะ-ไฟฟ้า
4.13 เคหะ-งานสวน
4.14 เคหะ-กำจัดขยะ
4.15 สร้างความเข้มแข็ง
4.16 งานกีฬา
4.17 งานศาสนา
4.18 อุตสาหกรรม ทั่วไป
4.19 ก่อสร้าง
4.20 โรงฆ่าสัตว์
4.21 งบกลาง
5.0คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ
5.1ประปา กองการประปา
5.2รายรับ
5.3รายจ่าย

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB