เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง (1)

แชร์

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

(1)

1.0คำแถลง
1.1รายละเอียดคำแถลง
1.2รายบะเอียดรายรับ
1.3รายบะเอียดรายจ่าย
2.0ส่วนที่ 2
2.1รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
2.2รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
2.3รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
3.0รายงานประมาณการรายรับ
3.1รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
4.0รายงานประมาณการรายจ่าย
4.1 บริหารทั่วไป-สป
4.2 บริหารทั่วไป-วช
4.3 บริหารทั่วไป-คลัง
4.4 รักษาความสงบภายใน
4.5 การศึกษา-บริหารทั่วไป
4.6 การศึกษา-งานระดับ
4.7 สาธารณสุข-บริหารทั่วไป
4.8 สาธารณสุข-อื่น
4.9 สาธารณสุข-งานศูนย์

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB