เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง

แชร์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB