เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

แชร์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
จัดโดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB