เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แชร์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารชั่วคราวเทศบาลเมืองคลองหลวง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB