เมื่อเวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับอำเภอคลองหลวง ได้ส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสา จำนวน 40 คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (Thammasat University Field Hospital for Covid-19) เก็บขยะ ใบไม้กิ่งไม้ กวาดถนน เพื่อความสะอาด สวยงาม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง / ผอ.จอส.พระราชทาน อ.คลองหลวง เป็นประธานและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ณ รพ.สนามธรรมศาสตร์ วันที่ 20 เม.ย. 2564