นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 168,635 คน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

7 เมษายน 2564 11 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

           เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 ที่ วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา แล้วทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

        นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอเมืองคลองหลวง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดกล้าชอุ่ม เนื่องในโอกาสวันจักรรี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564 โดยมีนายเชิงชาย สร้อยพานิช รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.คลองหลวง ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา การกำจัด สิ่งปฏิกูล การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และกิจกรรมอื่นๆ โดยพร้อมเพียงกัน

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
S__3751956.jpg299.14 KB   แสดงภาพ
S__3751959.jpg480.33 KB   แสดงภาพ
S__3751960.jpg359.88 KB   แสดงภาพ
S__3751961.jpg378.67 KB   แสดงภาพ
S__3751962.jpg372.99 KB   แสดงภาพ
S__3751963.jpg427.14 KB   แสดงภาพ
S__3751964.jpg442.64 KB   แสดงภาพ
S__3751965.jpg430.36 KB   แสดงภาพ
S__3751966.jpg403.45 KB   แสดงภาพ
S__3751967.jpg461.01 KB   แสดงภาพ
S__3751969.jpg552.13 KB   แสดงภาพ
S__3751970.jpg363.64 KB   แสดงภาพ
S__3751971.jpg403.30 KB   แสดงภาพ
S__3751972.jpg444.39 KB   แสดงภาพ
S__3751973.jpg443.36 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา