นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 111,645 คน

ข่าวกิจกรรม

ปิดรับสมัครการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง วันที่ 12 ก.พ. 64 เวลา 16.30 น.

12 กุมภาพันธ์ 2564 28 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ปิดรับสมัครการรับสมัครรับเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

เวลา 16.30 น.


ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ

เปลี่ยนภาษา